ZİYARET ve İLETİŞİM
VISIT and CONTACT

Müzemizin hat, tekstil ve kıyafet koleksiyonlarının sergilendiği Türk-İslam Bölümü geçici olarak ziyarete kapalıdır.

Adres: Piyasa Caddesi No: 25 Büyükdere 34453 Sarıyer - İSTANBUL
Telefon: +90(212) 242 38 13 -14
Faks: +90(212) 242 03 65
E-posta: info@sadberkhanimmuzesi.org.tr

Ziyaret Saatleri:
10:00-17:00 

Kapalı Günler:
Çarşamba günleri
1 Ocak
Dini bayramlar (pandemi dönemine mahsus)
Resmi tatiller (pandemi dönemine mahsus)

Tam Bilet:
50 TL

İndirimli Bilet:
30 TL (Müzekart+ ve Museum Pass sahipleri)

Öğrenci Bileti:
10 TL

Ücretsiz Giriş:
Öğretmenler
Kokartlı rehberler
ICOM Kart sahipleri
65 yaş üzeri ziyaretçiler
Engelli ziyaretçiler (+1 refakatçi)
7 yaş altı çocuklar (+1 refakatçi)
KoçAilem üyeleri
Sotheby's Preferred Kart sahipleri (+ 1 ziyaretçi)

Otobüs Seferleri:
25A Rumelikavağı - Hacıosman
25E Sarıyer - Kabataş
25G Sarıyer - Taksim
25H Hacıosman Metro - Havantepe
25T Sarıyer - Taksim
25Y Hacıosman Metro - Yunus Emre / Uyum Sitesi
40 Rumelifeneri / Garipçe - Taksim
40B Sarıyer - Beşiktaş
41 Sinpaş Sitesi - 4. Levent Metro
41C Ayazağa - Sarıyer
41SF Sarıyer - Fatih Sultan Mehmet
42K Kazımkarabekir - Sarıyer
42KT Sarıyer - Kocataş
59RS Sarıyer - Rumeli Hisarüstü
150 Hacıosman Metro - Rumelifeneri
151 Hacıosman Metro - Kilyos
152 Hacıosman Metro - Zekeriyaköy / Kısırkaya
153 Bahçeköy - Sarıyer
154 Hacıosman Metro - Koç Üniversitesi

Müzemizin sergi salonlarında flaş ve "selfie çubuğu" kullanmamanızı rica eder, hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

Müze binalarımız tarihi eser statüsünde olduğundan rampa ve asansör bulunmadığını belirtir, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Müzemizin otoparkı bulunmamaktadır, özel araçlarıyla gelen ziyaretçilerimiz sahil yolu boyunca müsait olan yerlere park edebilir.

The Turkish-Islamic section, where the calligraphy, textile and costume collections are exhibited, is temporarily closed to visitors.

Address: Piyasa Caddesi No: 25 Büyükdere 34453 Sariyer - ISTANBUL
Phone: +90(212) 242 38 13 -14
Fax: +90(212) 242 03 65
E-mail: info@sadberkhanimmuzesi.org.tr

Visiting Hours:
10:00am-05:00pm

Closed Days:
Wednesdays
1st of January
Religious holidays (for the pandemic period)
Public holidays (for the pandemic period)

Full Ticket:
50 TL

Discounted Ticket:
30 TL (Muzekart+ and Museum Pass holders)

Student Ticket:
10 TL

Free Admission:
Teachers
Licensed guides
ICOM Card holders
Visitors aged 65 and over
Disabled visitors (+1 accompanying person)
Children 6 years and under (+1 accompanying person)
KoçAilem members
Sotheby's Preferred Card holders (+1 accompanying person)

Bus Services:
25A Rumelikavağı - Hacıosman
25E Sarıyer - Kabataş
25G Sarıyer - Taksim
25H Hacıosman Metro - Havantepe
25T Sarıyer - Taksim
25Y Hacıosman Metro - Yunus Emre / Uyum Sitesi
40 Rumelifeneri / Garipçe - Taksim
40B Sarıyer - Beşiktaş
41 Sinpaş Sitesi - 4. Levent Metro
41C Ayazağa - Sarıyer
41SF Sarıyer - Fatih Sultan Mehmet
42K Kazımkarabekir - Sarıyer
42KT Sarıyer - Kocataş
59RS Sarıyer - Rumeli Hisarüstü
150 Hacıosman Metro - Rumelifeneri
151 Hacıosman Metro - Kilyos
152 Hacıosman Metro - Zekeriyaköy / Kısırkaya
153 Bahçeköy - Sarıyer
154 Hacıosman Metro - Koç Üniversitesi

We kindly ask you not to use flash photography or "selfie sticks" within the display galleries and thank you for your cooperation.

We regret to announce that due to its historic status, there are no ramps and lifts in the museum building to facilitate access for disabled visitors and thank you for your understanding.

There is no parking lot in the museum, you may park your car at the available areas on the road along the Bosphorus.

KOLEKSİYON COLLECTION

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ARCHEOLOGICAL SECTION
SEÇME ESERLER SELECTED ARTIFACTS

Sevgi Gönül Binası’nda MÖ 6000’den, Bizans dönemi sonuna kadar Anadolu’da yaşayan uygarlıkların kültürünü yansıtan arkeolojik eserler kronolojik bir düzende sergilenmektedir. Pişmiş toprak ya da metal kaplar, figürinler, ritüel semboller, cam eserler, sikkeler, süs eşyaları, tabletler ve heykeltraşlık eserleri ile mezar stelleri bu bölümde sergilenen eserler arasında yer almaktadır.

Birinci kat vitrinlerinde Prehistorik ve Protohistorik dönemlere ait eserler sergilenmekte ve bu katta Neolitik dönemden başlayan kronolojik sergileme Frigler'e ait eserler ile son bulmaktadır.

İkinci kat vitrinlerinde Miken, Geometrik, Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönem eserleri yer almakta ve son olarak 3. katta da Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergilenmektedir.

In Sevgi Gönül Wing, archaeological artifacts of civilizations in Anatolia from 6000 BC till the end of Byzantine Period are exhibited in chronological order. Vessels made of terracotta or quarry, figurines, ritual symbols, glass artifacts, coins, ornaments, tablets, tomb steles and sculptures are among the works exhibited in this section.

In the first floor, artifacts from Prehistoric and Protohistoric periods are on display. The chronological presentation begins with the Neolithic Period and ends with works by Phrygians.

In the second floor displays, artifacts from Mycenaean, Geometric, Archaic, Classical and Hellenistic periods are being exhibited. Finally, works from the Roman and Byzantine periods are located on the third floor.

TÜRK-İSLAM ESERLERİ BÖLÜMÜ TURKISH-ISLAMIC ART SECTION
SEÇME ESERLER SELECTED ARTIFACTS

Müzemizin hat, tekstil ve kıyafet koleksiyonlarının sergilendiği Türk-İslam Bölümü geçici olarak ziyarete kapalıdır.

Azaryan Yalısı’ndaki sergileme, birinci katta Erken İslam, Selçuklu, Eyyubî, Memlûk, Timur ve Safevi dönemlerine ait eserlerin kronolojik olarak sergilendiği oda ile başlamaktadır.

Sadberk Hanım Müzesi’nin İznik seramik koleksiyonu, dünyanın sayılı koleksiyonlarından biridir. Sergide, 15. yüzyılın sonundan 17. yüzyılın ortalarına kadar İznik seramik sanatının gelişimi izlenebilmektedir. Osmanlı seramik sanatının 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki gelişimi ise Kütahya ve Çanakkale seramiklerinin sergilendiği vitrinlerde yer almaktadır.

Müze koleksiyonunun bir diğer ayrıcalıklı grubunu oluşturan Osmanlı dönemi tuğralı gümüş ve tombak eserleri, Türk-İslam Bölümü’nün birinci katında görülebilecek eserler arasındadır.

Sadberk Hanım Müzesi’nin Çin porselenleri koleksiyonu, mütevazi bir koleksiyon olmakla birlikte, içinde özgün eserlerin yer almasıyla Osmanlı döneminde kullanılan Çin porselenlerini incelemek isteyenler için önemli bir hazinedir.

Türk-İslam bölümünün ikinci katında, Osmanlı dokuma ve işlemelerinin yer aldığı seçkin örneklerin yanında Osmanlı dönemi geleneksel kadın kıyafetlerinden zengin bir koleksiyon sergilenmektedir.

Dönemin ünlü hattatlarının elinden çıkmış olan hat eserler koleksiyonu Türk-İslam Bölümü’nün ikinci kat vitrinlerinde görülebilir.

Ayrıca, Osmanlı gelenek ve göreneklerinden olan kahve ikramı, kına gecesi, lohusa, hamam ve sünnet töreni konuları vitrin mankenleri kullanılarak mizansenlerle ziyaretçilere tanıtılmaya çalışılmaktadır.

The Turkish-Islamic section, where the calligraphy, textile and costume collections are exhibited, is temporarily closed to visitors.

The Exhibition of the Turkish-Islamic Art starts with the room on the first floor where metal, ceramic and glass artifacts from the Seljuk, Ayyubid, Mamluk, Timurid and Safavid periods are exhibited in chronological order.

Sadberk Hanım Museum’s Iznik ceramic collection is one of the leading collections in the world which shows the development in Iznik ceramic art from the end of 15th till the middle of the 17th century. The achievement of Ottoman ceramic art between 18th and 20th centuries can be seen in the displays where Kütahya and Çanakkale ceramics are exhibited.

Silverworks with tugra and tombak objects are one of the most distinguished artifact group of the museum collection that can be seen on the first floor of Turkish and Islamic Section.

Sadberk Hanım Museum’s collection of Chinese porcelain is a modest one, but it includes unique pieces. The collection is an important treasure for the ones who are interested in examining the Chinese porcelains used during the Ottoman period.

In the second floor of the Turkish-Islamic section, outstanding examples of Ottoman weaving, embroidery and a rich collection of Ottoman women's costumes are featured.

The calligraphic artifacts created by some of the leading calligraphers of the Ottoman period can be seen in the second floor displays at the Turkish and Islamic Section.

Besides, Ottoman traditions and customs such as henna night, post-childbirth activities, bridal bath and the circumcision reception are being introduced to visitors with the help of décor and mannequins to visualize.

SERGİLER
EXHIBITIONS

MÜZE HAKKINDA
ABOUT MUSEUM

TARİHÇE HISTORY

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi 14 Ekim 1980 tarihinde Sarıyer-Büyükdere’de Azaryan Yalısı olarak adlandırılan yapıda, Vehbi Koç’un eşi Sadberk Koç’un anısına, O’nun kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere açılmış, Türkiye’nin ilk özel müzesidir.

19. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olan Azaryan Yalısı, 1950 yılında Koç ailesi tarafından satın alınmış ve müzeye dönüştürülmesine karar verilen 1978 yılına kadar da yazlık olarak kullanılmıştır. 1978-1980 yılları arasında, Sedat Hakkı Eldem’in hazırladığı restorasyon projesinin uygulanmasıyla müzeye dönüştürülmüştür.

Sadberk Koç’un kişisel koleksiyonunda yer alan geleneksel kıyafet, işleme, tuğralı gümüş ve porselen gibi eserlerden oluşan müze koleksiyonu zaman içinde hibe ve satın alma yoluyla zenginleşmiştir. Türkiye’nin önemli koleksiyonerleri arasında yer alan Hüseyin Kocabaş’ın vefatından sonra, koleksiyonu Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonuna katılmıştır. Vehbi Koç Vakfı’nın 1983 yılında Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonlarına dahil ettiği Hüseyin Kocabaş Koleksiyonu’nda yer alan arkeolojik eserlerin sergilenebilmesi için mevcut binanın hemen yanındaki 20. yüzyıl başlarında inşa edildiği sanılan yalı da satın alınmış ve ön cephesi aslına uygun olarak restore edilmiştir. Restorasyon projesi Mimar İbrahim Yalçın tarafından hazırlanan bu yalı, 24 Ekim 1988 tarihinde “Sevgi Gönül Binası” adıyla ek müze binası olarak hizmete açılmıştır. Sergileme düzeni bakımından çağdaş bir müze uygulamasına örnek olarak değerlendirildiği için 1988 “Europa Nostra Ödülü"ne layık görülmüştür.

Sadberk Hanım Müzesi kuruluşunda yaklaşık 3 bin esere sahipken bugün 20 bine yakın eseri bünyesinde toplamaktadır. MÖ 6. bin yıllarından Bizans dönemi sonuna kadar Anadolu’da yaşayan uygarlıkların maddi kültür kalıntılarını yansıtan arkeolojik eserler Sevgi Gönül Binası’nda, Osmanlı ağırlıklı İslam eserleri, Osmanlılar için yapılmış Avrupa, Uzak ve Yakın Doğu eserleri ile Osmanlı dönemi dokumaları, kıyafetleri ve işlemeleri Azaryan Yalısı’nda sergilenmektedir.

Vehbi Koç Foundation’s Sadberk Hanım Museum is Turkey’s first private museum intended to exhibit the private collection of Sadberk Koç, the wife of Vehbi Koç. The Museum was opened on 14 October 1980 at a building called the Azaryan Mansion in Sarıyer-Büyükdere.

Azaryan Mansion was built at the end of the 19th century and was purchased by Koç family in 1950. It was used as the family’s summer retreat until they decided to convert the building into a museum in 1978. Between 1978-80, the building was subjected to a restoration project by Sedat Hakkı Eldem and was converted into a museum.

The museum's collection initially consisted of the private collection of Sadberk Koç, which included traditional costumes, embroidery, silver artefacts with "tuğra" and porcelain and suchlike artefacts, and in due course was augmented with donations and purchases. Following the demise of Hüseyin Kocabaş, one of the outstanding collectors of Turkey, his collection was also added to the Sadberk Hanım Museum’s Collection. In 1983, Vehbi Koç Foundation has decided to purchase the neighbouring mansion that is believed to have been built around the beginning of the 20th century to accommodate the Hüseyin Kocabaş Collection and the mansion’s facade was restored in the original form. The mansion’s restoration project was prepared by Architect Ibrahim Yalçın and on 24 October 1988 the mansion building was opened to public as the annex and it was named "Sevgi Gönül Building". In 1988, the building was chosen as an example for contemporary museums for its exhibition layout and it was honoured with the "Europa Nostra Award".

Whilst at the time of its foundation Sadberk Hanım Museum contained 3.000 pieces, at present, the inventory reached about 20.000 pieces of artefacts in its collection. Archaeological relics belonging to Anatolian civilisation from 6th millennium BC till the end of the Byzantines are being housed in the Sevgi Gönül Building. Islamic artefacts with Ottoman emphasise, European, Far Eastern and Near Eastern artefacts that were produced for the Ottomans, woven textiles from the Ottoman era, garments and embroideries are being exhibited in the Azaryan Building.


MİSYON MISSION

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, 14 Ekim 1980 yılında Türkiye’nin ilk özel müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Başlangıçta Vehbi Koç’un eşi Sadberk Koç’un kişisel koleksiyonundan oluşan Müze’deki eser sayısı, bugün Türk-İslam eserleri ve arkeolojik eserlerle birlikte 20.000’e yakındır. Müze yönetimi, Osmanlı Dönemi ve Türk sanatının nadide örneklerini Müze bünyesinde toplamaya ağırlık vermektedir.

Özellikle İznik çini ve seramikleri, Osmanlı Dönemi kadın kıyafetleri ile işleme koleksiyonu niteliği bakımından dünya koleksiyonları içerisinde hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Müze koleksiyonu, hibeler, yurtiçi ve yurtdışından satın alınan eserlerle hızla büyümeye devam etmektedir.

Sadberk Hanım Müzesi, Arkeoloji ve Erken İslam Dönemi eserleri yanında hat sanatından ipekli dokumalara kadar 600 yıllık bir imparatorluğun eserleri olan Osmanlı sanatının en seçkin örneklerini toplayarak ve gerekli koruma koşullarını sağlayarak Müze bünyesindeki kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte daimi sergilemenin yanı sıra düzenlediği geçici temalı sergiler, bilimsel yayınlar ve eğitim programları ile toplumun her kesimi ile bütünleşmeyi amaçlamakta, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde toplumun sanatsal ve bilimsel gelişimine katkıda bulunan, insanların bilgilenirken keyif almalarını da sağlayan eğitim ve kültür kurumu olarak hizmet vermektedir.

Sadberk Hanım Müzesi, MÖ. 6. Binden günümüze kadar Anadolu ve Türk kültürüne ait eserleri kronolojik düzenlemesiyle ziyaretçilere sunmaktadır. Osmanlı evini ve Osmanlı adetlerini yansıtan vitrinleriyle müze olarak kendi türünün iyi bir örneğini oluşturmuştur. Ulusal ve uluslararası bilimsel dünyada, ICOM üyesi olarak müzecilik camiasında, Dünya kültürüne vâkıf yerli, yabancı kişiler arasında iyi tanınan ve değer verilen bir kurum olarak yer edinmiştir. Müze, bilimsel araştırmaya olanak tanımakta, yurt içi ve yurt dışı pek çok sergiye ödünç eser verme yoluyla Türkiye’nin tanıtımına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmaları ciddiyet ve disiplinle ele alırken, Kültür Bakanlığı’na bağlı devlet müzeleri ile ortak projelerde yer almaktadır.

Sadberk Hanım Museum opened on 14 October 1980 as Turkey’s first private museum, established by the Vehbi Koç Foundation to exhibit the private collection of Sadberk Koç, the wife of Vehbi Koç. Today the museum holds about 20.000 items in its Turkish Islamic and archaeological collections.

The museum gives priority to collecting outstanding examples of Ottoman period works. In particular its collections of İznik tiles and ceramics and Ottoman period women’s costume and embroidery rank among the best in the world. The museum collections continue to grow rapidly, with the addition of donations and objects purchased both in Turkey and abroad.

As well as archaeological and early Islamic period items, Sadberk Hanım Museum gathers the finest examples of works of art ranging from calligraphy to silk fabrics produced over the six centuries of the Ottoman Empire. Preserving these as a cultural legacy for future generations is one of the museum’s principal objectives. The museum also aims to acquaint the general public with this legacy through its permanent exhibitions, temporary exhibitions, publications and educational programmes. In keeping with contemporary museumship, the museum sees its role as an educational and cultural institution that ensures museum visits are both informative and enjoyable and contributes to society’s artistic and scientific achievement.

Sadberk Hanım Museum’s collections of Anatolian and Turkish cultural objects are arranged chronologically, beginning from the 6th millenium BC and continuing to the present day. Reconstructions of Ottoman domestic interiors and customs are among the finest examples of their kind. Sadberk Hanım Museum is a member of the International Council of Museums and esteemed in national and international academic circles and among those engaged in the study of world cultures. Encouraging awareness and knowledge of Turkish cultural history is one of its foremost aims, so the museum welcomes academic researchers and frequently loans works to exhibitions held in Turkey and abroad. The museum also engages in joint projects with state-owned museums.

SADBERK KOÇ SADBERK KOÇ

Bu müzenin kurulmasına neden olan annem Sadberk Hanım, Türk vatandaşı olarak topluma ödenmesi gereken görevleri olduğuna inanan Vehbi Koç’un sevgili eşidir. Vehbi Koç ülkesine pek çok konuda hizmet etmiştir. Eğitim ve kültür bu hizmetlerden biridir. Bir insanın bu düşünce seviyesine gelebilmesi için bilinen gözle görülen unsurlarının yanısıra bilinmeyenler de vardır. İşte bunlardan en önemlisi eşi annem Sadberk Hanım’dır. O her konuda eşine destek olmuş, çocuklarının mutlu ortamını temin etmiş ve iyi yetişmelerini sağlamıştır. Evinin düzenini en iyi şekilde yoluna koymanın dışında, el işlerine ve el sanatına olan tutukusu ile seçkin bir koleksiyon meydana getirmiştir. Bu güzel eserlerin kendi adını taşıyacak bir müzede sergilenmesi ise, hayatının son günlerine kadar en büyük arzularından biriydi.

Sadberk Hanım, Ankara’nın tanınmış ailelerinden, Seraktar Sadullah Bey’in ortanca kızıydı. 1908’de doğmuş ve 18 yaşında teyzezadesi Vehbi Koç ile evlenmişti. Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve yeni bir Türkiye… Ankara başkenttir. Bu yeni ortamda kendini kanıtlamak için çok çalışan bir işadamının şikayet etmeyen eşiydi Sadberk Hanım. Üç kız, bir oğlana müşfik bir anneydi. Geleneklerine bağlı, acıların ve sevinçlerin olgunlaştırdığı zengin bir iç dünyaya sahipti. Bu özellikleri ile renkli ve çevresini memnun etmeye çalışan bir hanımefendiydi. Kurduğu sıcak yuvada, sonsuz sabrı, güçlü bir espri anlayışı vardı. En büyük merakı el işleri yapmak, bahçesi ile uğraşmak, doğadaki şifalı otlar ve çocuklarıydı. İşte Cumhuriyet’in ilk hanımefendilerinden birisi olan sevgili annemin büyük bir özveri ile toplayıp sakladığı el işleri ve diğer eserler bu müzenin çekirdeğini oluşturmuştur.

23 Kasım 1973 tarihinde aramızdan ayrılan Sadberk Hanım’ın, bir müze kurmak arzusunu yerine getirmek, babam Vehbi Koç’un ve biz çocuklarının üzerine düşen en önemli görev olmuştur. Ne yazık ki, kendisi bu eserini göremedi. Şimdi geriye dönüp baktığımda, adını taşıyan bu müzenin bu kadar gelişebileceğini ve bu seviyeye ulaşabileceğini hiçbirimiz düşünemezdik.

Sevgi Gönül, İstanbul 1995


Sadberk Koç, my mother, for whom this museum was established, was the beloved spouse of Vehbi Koç, who as a Turkish citizen believed that he had duties to the greater society. Vehbi Koç served his country in numerous ways. Education and culture are two of them. To be able to reach such a level, there are some visible elements and there are some not so. One of the “not so visible ones” was his wife, my mother Sadberk Koç. She had supported him all his life, provided a happy family life to his children, ensured that they had a good upbringing. Other than providing the best order to her household, her passion for embroidery and handcrafts helped her to create an exclusive collection. Until the final days of her life, one of her greatest wishes had been to exhibit her collection of fine works in a museum that would carry her name.

Sadberk Hanim was the middle daughter of Sadullah Bey, a Chief Herbalist, who was a member of one of the most prominent families of Ankara. She was born in 1908 and married to her maternal cousin Vehbi Koç at the age of 18. The war of Independence, Ataturk, Turkey... And the new Capital, Ankara! In such trying new environment, she was the long-suffering wife of a man who had to work very hard to prove his worth. She was the loving mother of three daughters and a son. As a traditionalist, she possessed an inner life enriched with the maturing effects of her suffering as well as her happiness. With such colourful characteristics, she was a lady who provided joy for everybody in her domain. There existed an infinite patience and strong sense of humour in the cosy home she had created. Her greatest interests were embroidery, gardening, healing herbs and her children. There we have the very first embroideries, and other artefacts that were painstakingly collected and preserved by one of the first Ladies of the Republic, our beloved mother, that became the core of the museum.

Sadberk Koç sadly passed away on 23 November 1973 and fulfilling her dream to establish a museum befell on my father Vehbi Koç and us, their children. It is unfortunate that she could not see her greatest monument. Looking back, I believe at the time none of us were capable of imagining how far advanced a level this museum, named after her, could have reached.

Sevgi Gönül, İstanbul 1995


EKİP TEAM

Yönetim
Ömer M. Koç İcra Komitesi Başkanı
Oğuz Toprakoğlu İcra Komitesi Üyesi
Ahmet Özdirek Mali İşler Müdürü
Hülya Bilgi Müze Müdürü

Küratörler
Lale Görünür Sanat Tarihi Uzmanı
Havva Furat Ay Sanat Tarihi Uzmanı
M. Merve Uca Sanat Tarihi Uzmanı
Müge Arseven Arkeoloji Uzmanı

Konservasyon Laboratuvarı
Yeşim Ecevit
Berrin Caka
Yasemin Biga

Tekstil Restorasyon Atölyesi
Elif Kıran
Büşra Balçık
Samed Ercan

Kütüphane
Mevlüde Kurt Kütüphane ve Arşiv Sorumlusu
Gökay Işık Arşiv Görevlisi

İletişim ve Koordinasyon
Esra Demirbağ

Teknik Personel
Şahin Demir
Erdinç Kaya

Fotoğraf
Aydın Berk Bilgin

Yardımcı Personel

Ahmet Yılmaz
İbrahim Yamaç
Taner Coşkun
Serkan Sarıca
Kenan Coşkun
Tekin Karaçöl
Cem Kılıç
İbrahim Serkan Esen
Halil Çeliktaş
Recep Tuncel

Güvenlik
Abdullah Yılmaz
Ekrem Duman
Baybora İlhan

Board of Management
Ömer M. Koç Head of Executive Committee
Oğuz Toprakoğlu Member of Executive Committee
Ahmet Özdirek Accounting Manager
Hülya Bilgi Museum Director

Curatorial Team
Lale Görünür Art Historian
Havva Furat Ay Art Historian
M. Merve Uca Art Historian
Müge Arseven Archaeologist

Conservation Laboratory
Yeşim Ecevit
Berrin Caka
Yasemin Biga

Textile Restoration Studio
Elif Kıran
Büşra Balçık
Samed Ercan

Library
Mevlüde Kurt Library and Archive Officer
Gökay Işık Archive Officer

Communication and Coordination
Esra Demirbağ

Technical Team
Şahin Demir
Erdinç Kaya

Photography
Aydın Berk Bilgin

Attendant Team

Ahmet Yılmaz
İbrahim Yamaç
Taner Coşkun
Serkan Sarıca
Kenan Coşkun
Tekin Karaçöl
Cem Kılıç
İbrahim Serkan Esen
Halil Çeliktaş
Recep Tuncel

Security
Abdullah Yılmaz
Ekrem Duman
Baybora İlhan

RESTORASYON ve KONSERVASYON RESTORATION & CONSERVATION

Sadberk Hanım Müzesi bünyesinde restorasyon ve konservasyon laboratuvarı ile tekstil restorasyon atölyesi bulunmaktadır. Bu birimlerin temel sorumluluğu müze koleksiyonunun bütünlüğünü konservasyon kurallarına uygun şartlarda koruyarak, gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılmasına yardımcı olmaktır.

Konservasyon laboratuvarında müze koleksiyonuna ait organik ve inorganik eserlerin konservasyon ve restorasyon çalışmaları yürütülmektedir. Sergilenen ve depolanan eserlerin periyodik olarak ısı ve nem koşulları takip edilmektedir.

Tekstil restorasyon atölyesinde ise koleksiyondaki tekstil türü eserlerin sergilenebilmesi için sağlamlaştırmalar, eksiklerini tamamlama gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Sadberk Hanım Museum includes a restoration and conservation laboratory and textile workshop. These facilities are primarily responsible for conserving the museum collection under the appropriate conditions to ensure that all the objects are passed down safely to future generations.

Conservation and restoration of organic and inorganic objects in the collection are undertaken in the laboratory. Heat and humidity levels for objects on display and in storage are regularly monitored.

Textiles in the collection are reinforced and repaired in the textile restoration workshop to prepare them for display.

EĞİTİM ve AKTİVİTELER
EDUCATION and ACTIVITIES

Haydi Müzeye! Keşfet, Öğren, Eğlen Along to the Museum! Discover, Learn, Have Fun

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, "Haydi Müzeye! Keşfet, Öğren, Eğlen" adlı müzede eğitim projesi ile ülkemizin sahip olduğu kültürel değerlerin farkında olan çocuklar yetiştirmek ve çocuklarda kültür-sanat bilincini geliştirmek amacıyla öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim olanakları sunuyor.  

Bilgi edinmenin en zevkli yollarından biri olan müzeler, çocuklarda yaratıcı ve yorumlayıcı düşünceyi geliştiren yeni bir alan olarak bugün birçok ülkede okul eğitiminin bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu düşünceden hareketle Sadberk Hanım Müzesi,  2014 yılında çocuklara yönelik başlattığı “Haydi Müzeye! Keşfet, Öğren, Eğlen” adlı müze eğitim projesini geliştirerek tüm hızıyla devam ettiriyor.

Bu eğitim projesi kapsamında, 2014 yılında, Sanat Tarihi Uzmanı İdil Zanbak Vermeersch tarafından hazırlanan üç kitaptan oluşan bir eğitim paketi yayınlandı. Eğitim paketi, Anadolu uygarlıklarının yaşam biçimleri, kültürel miras ve müze ziyareti hakkında bilgiler içeren ve İlk ve ortaokul yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanan iki aktivite kitabı ile müzedeki eserleri çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir dille aktarmanın ipuçlarının verildiği öğretmen kitapçığını kapsamaktadır. “Sanat Tarihi” ve “Arkeoloji” adlı aktivite kitapları, çocukların arkeoloji ve sanat tarihini keşfederek öğrenmelerini ve bunu gerçekleştirirken de keyif almalarını amaçlıyor. Mantık, eşleştirme, bulmaca, boyama gibi oyun tekniklerinin kullanıldığı kitaplar, birer hikâye ile başlıyor. Arkeoloji kitabında Roma Dönemi’nde yaşamış olan Toros, Sanat Tarihi kitabında ise Osmanlı kızı Gülendam adlı karakterler aktivite sayfaları boyunca çocuklara eşlik ediyor. Eğlendirirken bilgilendiren bu kitaplar, meraklı öğrenciler için müze gezisini adeta bir keşfe dönüştürüyor.

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi eğitim etkinlikleri, okul grupları için Çarşamba hariç hafta içi her gün üç seans olarak gerçekleştiriliyor. Randevu alarak gelen okul grupları, müze eğitmeni eşliğinde interaktif olarak müzeyi dolaşmakta ve çocuk atölyesinde aktiviteler yapmaktadırlar. Müze Çocuk atölyesinde eserleri gözlemleme, keşfetme ortamı yaratılarak, eleştirel düşünme ve tartışmaya imkân veren soru-cevap, yazı, çizim, drama, serbest resim, kil ve ebru çalışmaları gibi ücretsiz etkinlikler düzenleniyor.

VKV Sadberk Hanım Müzesi, 2016 ilkbaharından itibaren, müzede eğitim çalışmalarını okul grupları dışına taşımak ve daha fazla çocuğa erişebilmek amacıyla haftasonları 4-6 ve 7-12 yaş grubu çocuklar için rezervasyonla eğitim etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Detaylı bilgi:
egitim@sadberkhanimmuzesi.org.tr
0212 242 38 13

Under its “Along to the Museum! Discover, Learn, Have Fun” educational programme, the Vehbi Koç Foundation Sadberk Hanım Museum offers a variety of educational activities for teachers and children, designed to arouse children’s awareness of our country’s cultural heritage and encourage their interest in culture and art.

Museums are one of the most enjoyable ways to acquire knowledge and as a new area for developing creative and analytical thought in children are today regarded as an integral part of school teaching in many countries. Based on this idea Sadberk Hanım Museum developed its “Along to the Museum! Discover, Learn, Have Fun” educational project for children, which began in 2014 and has continued to flourish ever since.

As part of this project an educational package consisting of three books was written by art historian İdil Zanbak Vermeersch in 2014. The set comprises two activity books for children in the primary and junior school age group that provide information about ways of life in the ancient civilisations of Anatolia, Turkey’s cultural heritage and visiting the museum; and a teacher’s booklet with suggestions for introducing children to the museum exhibits in a way that is both entertaining and instructive. The activity books, which are entitled Art History and Archaeology, help children to enjoy learning about art history and archaeology in a spirit of discovery. The books include activities like logic puzzles, matching games, crossword puzzles and line drawings for colouring, and each begins with a story. The story in the Archaeology book is about a boy named Toros who lived during the Roman period, while the Art History book is about a girl named Gülendam who lived during the Ottoman period. These two characters accompany readers through the activities, turning the museum visit into an entertaining journey of discovery for curious children.

Educational activities for school groups at the Vehbi Koç Foundation Sadberk Hanım Museum take place three times every weekday except for Wednesday. Places must be booked in advance and the sessions are free of charge. Museum instructor first takes each group on an interactive tour of the museum, followed by activities in the children’s workshop. These diverse activities include question and answer sessions, writing, drawing, drama, painting, clay modelling and marbling, which encourage children to observe and discover works of art, and inspire critical thought and discussion.

In spring 2016 the Vehbi Koç Foundation Sadberk Hanım Museum extended their educational programme beyond school groups by organising educational programmes at weekends for children in the 4-6 and 7-12 age groups, so giving more children the opportunity to participate. Reservations for these weekend sessions should be made in advance.

For further details:
egitim@sadberkhanimmuzesi.org.tr
0212 242 38 13

“Haydi Müzeye!” iPad Uygulaması “Along to the Museum!” iPad Application

“Haydi Müzeye!” eğitim projesi kapsamında, Sanat Tarihi ve Arkeoloji aktivite kitaplarının çocuklara yönelik iPad uygulaması da geliştirildi. Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde hazırlanan “Haydi Müzeye!” uygulamasını isteyen veliler App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyorlar. Uygulamanın içinde tarih, arkeoloji ve sanat tarihi bilgileri kullanılarak oluşturulmuş yapboz, boyama, labirent, bilmece, eşleştirme ve noktaları birleştirme gibi çok sayıda öğretici ve eğlendirici oyun ve hikâyeler yer alıyor. Seslendirilmiş metinler ve oyunlar sayesinde okuma yazma bilmeyen çocuklar da uygulamadan yararlanabiliyorlar.

As part of the “Along to the Museum!” educational programme, an iPad application for children has been developed based on the Archaeology and Art History books. The application is in two languages, Turkish and English, and parents can download the application free of charge from the App Store. The application includes many educational and entertaining games such as jigsaw puzzles, pictures to colour, labyrinths, crosswords, matching puzzles and join-the-dot pictures, as well as stories relating to history, archaeology and art history. The sound track for texts and games mean that children who do not know how to read can listen and play.

ARAŞTIRMA
RESEARCH

Koleksiyon Collection

Sadberk Hanım Müzesi kuruluşunda yaklaşık 3 bin esere sahipken bugün 20 bine yakın eseri bünyesinde barındırmaktadır. MÖ 6. binyıldan, Bizans dönemi sonuna kadar Anadolu’da yaşamış uygarlıkların maddi kültür kalıntılarını yansıtan arkeolojik eserler Sevgi Gönül Binası’nda, Osmanlı ağırlıklı İslâm eserleri, Osmanlılar için yapılmış Avrupa, Uzak ve Yakın Doğu eserleri ile Osmanlı dönemi dokumaları, kıyafetleri ve işlemeleri Azaryan Yalısı’nda sergilenmektedir.

Koleksiyonda bulunan eserler, akademik çalışmalarda kullanılmak üzere araştırmacıların hizmetindedir. Araştırma talebinde bulunmak için formu doldurabilrisiniz.


Sadberk Hanım Museum's collection has grown rapidly from around 3000 objects when the museum was initially founded to over 20,000 objects today. Archaeological items representing the material culture of the numerous civilisations that arose in Anatolia date from between 6000 BC up to the end of the Byzantine period (1453) and are displayed in the Sevgi Gönül Building, while the predominantly Ottoman period Islamic works, which include European, Near Eastern and Far Eastern objects made for the Ottoman market, and Ottoman period textiles, costume and embroidery, are exhibited in the Azaryan Yalısı.

The museum welcomes academic researchers who wish to study the objects in its collections. To obtain permission to carry out research in the museum please fill out the form provided.

Kütüphane Library

Sadberk Hanım Müzesi İhtisas Kütüphanesi yaklaşık 13.147 matbû ve 673 yazma eserle özel ihtisas kütüphaneleri arasında önemli bir işleve sahiptir. Kütüphane koleksiyonu içindeki yıllıklar, özellikle nadir eser niteliğindeki sâlnâmeler ayrı bir önem taşımaktadır. Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi sâlnâme koleksiyonu 421 adet sâlnâmesiyle özel kütüphaneler arasında Türkiye’de birinci olup, özel ve resmi kütüphanelerin geneline bakıldığında ise ilk beşe girmektedir.

Kütüphane, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler ve akademisyenlerin hizmetindedir. Randevu almak için formu doldurabilirsiniz.

Sadberk Hanım Museum Library is a leading private specialist library, with a collection of 13,147 printed and 673 manuscript books. Of particular importance are the 421 rare sâlnâme yearbooks, which is the largest sâlnâme collection in any private library in Turkey and ranks among the top five collections in all libraries in the country.

The museum library is available for study by graduate students and academics. To make an appointment please fill in the relevant form.

Fotoğraf Arşivi Photograph Archive

Sadberk Hanım Müzesi fotoğraf arşivinde, koleksiyonda yer alan tüm eserlerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları bulunmaktadır. Bu arşiv, müze bünyesinde katalog ve yayın çalışmalarında kullanılmakla beraber, belirli bir telif ücreti karşılığında çeşitli yayınlarda kullanımına da izin verilmektedir. Fotoğraf arşivinden yararlanmak için formu doldurabilirsiniz.

Sadberk Hanım Museum's photograph archive includes high definition photographs of all the objects in its collection. As well as the museum's own catalogues and publications, these images are available on payment of a reproduction fee for use in other publications. Please fill in the relevant form if you wish to use images from the photograph archive.

KİTAPLAR
BOOKS

Arama Search
Mağazamızda satışa sunulan kitaplar Books on sale at the museum shop
0
Arkadaşım İçin For My Friend
Hülya Bilgi
1
MOTİF, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan MOTIF, from the Sadberk Hanım Museum Collection
Hülya Bilgi - Turgut Saner - Şebnem Eryavuz
2
Yazıda Âhenk ve Renk - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Sanatlı Kitaplar, Belgeler ve Hüsn-i Hatlar Yazıda Âhenk ve Renk - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Sanatlı Kitaplar, Belgeler ve Hüsn-i Hatlar
Zeren Tanındı
3
Yazıda Âhenk ve Renk Harmony of Line and Colour
Zeren Tanındı
4
Harmony of Line and Colour - Illuminated Manuscripts, Documents and Calligraphy in the Sadberk Hanım Museum Collection Harmony of Line and Colour - Illuminated Manuscripts, Documents and Calligraphy in the Sadberk Hanım Museum Collection
5
Kütahya, Sadberk Hanım Museum Kütahya Tiles and Ceramics Collection Kütahya, Sadberk Hanım Museum Kütahya Tiles and Ceramics Collection
Hülya Bilgi - İdil Zanbak Vermeersch
6
Kütahya, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Kütahya Çini ve Seramikleri Kütahya, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Kütahya Çini ve Seramikleri
Hülya Bilgi - İdil Zanbak Vermeersch
7
Youssouf Bey, The Charged Portraits Of Fin-De-Siècle Pera, Ömer M. Koç Collection Youssouf Bey, The Charged Portraits Of Fin-De-Siècle Pera, Ömer M. Koç Collection (Katalog ve Albüm / Catalogue and Album)
Bahattin Öztuncay
8
Your Excellency's Obedient Servant, A Selection of Autograhs Letters Related to the Ottoman Empire, Ömer M. Koç Collection Your Excellency's Obedient Servant, A Selection of Autograhs Letters Related to the Ottoman Empire, Ömer M. Koç Collection
Sinan Kuneralp
9
Silver & Salt Silver & Salt
Bahattin Öztuncay
10
Gümüşten Suretler Gümüşten Suretler
Bahattin Öztuncay
11
Kat'ı - Cut Paper Works and Artists in the Ottoman World Kat'ı - Cut Paper Works and Artists in the Ottoman World
Filiz Çağman
12
Bâkî Muhabbet - Ömer M. Koç Koleksiyonu Bâkî Muhabbet - Ömer M. Koç Koleksiyonu
Bahattin Öztuncay
13
Iznik - Ömer Koç Collection Iznik - Ömer Koç Collection
Hülya Bilgi
14
Cevher - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Mineli ve Murassa Eserler Jewel - Enamelled and Jewelled Objects From The Sadberk Hanım Museum Collection
Hülya Bilgi - İdil Zanbak
15
Pabuç - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Shoes - From the Sadberk Hanım Museum Collection
Lale Görünür
16
I. Dünya Savaşı'nda İttifak Cephesinde Savaş ve Propaganda - Ömer M. Koç Koleksiyonu Propaganda and War: The Allied Front during the First World War - Ömer M. Koç Collection
Edhem Eldem - Sinan Kuneralp - Bahattin Öztuncay
17
Haydi Müzeye! Sanat Tarihi Aktivite Kitabı Haydi Müzeye! Sanat Tarihi Aktivite Kitabı
İdil Zanbak
18
Haydi Müzeye! Arkeoloji Aktivite Kitabı Haydi Müzeye! Arkeoloji Aktivite Kitabı
İdil Zanbak
19
Anthropomorphic Representations in Anatolia - Before The Classical Age Anthropomorphic Representations in Anatolia - Before The Classical Age
Önder Bilgi
20
The Byzantine Court: Source of Power and Culture, Papers from the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium The Byzantine Court: Source of Power and Culture, Papers from the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium
Ayla Ödekan - Nevra Necipoğlu - Engin Akyürek
21
Robertson: Osmanlı Başkentinde Fotoğrafçı ve Hakkak - Ömer M. Koç Koleksiyonu Robertson: Photographer Robertson, Photographer and Engraver in the Ottoman Capital - Ömer M. Koç Collection
Bahattin Öztuncay
22
Palazzo Gamberini - Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Palazzo Gamberini - Ambasciata di Turchia in Roma
Ilaria Falconi - Sinan Kuneralp
23
Kadim Çağlardan İzler - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu Traces Of Ancient Ages - Sadberk Hanım Museum Collection
Deniz Uygun - Senem Özden Gerçeker
24
The Iznik Ceramics of the Monastry of Panaghia Panakhrantou The Iznik Ceramics of the Monastry of Panaghia Panakhrantou
Katerina Korre-Zogpraphou
25
Skill of the Hand Delight of the Eye Skill of the Hand Delight of the Eye
Hülya Bilgi - İdil Zanbak
26
El Emeği Göz Nuru - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Osmanlı İşlemeleri El Emeği Göz Nuru - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Osmanlı İşlemeleri
Hülya Bilgi - İdil Zanbak
27
Anadolu’da İnsan Görüntüleri Anadolu’da İnsan Görüntüleri
Önder Bilgi
28
Kilden Suretler - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Antik Çağ Terrakotta Figürinleri Images In Terracotta - Ancient Terracotta Figurines In The Sadberk Hanım Museum Collection
Sedef Çokay Kepçe - Senem Özden Gerçeker
29
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Kadın Giysileri - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu Women's Costume of the Late Ottoman Era - Sadberk Hanım Museum Collection
Lale Görünür
30
Hanedan ve Kamera - Osmanlı Sarayından Portreler Dynasty and Camera - Portraits From The Ottoman Court
Bahattin Öztuncay
31
İznik Çini ve Seramikleri - Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Koleksiyonlarından İznik Çini ve Seramikleri - Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Koleksiyonlarından
Hülya Bilgi
32
Dance of Fire - Iznik Tiles and Ceramics in the Sadberk Hanım Museum and Ömer M. Koç Collections Dance of Fire - Iznik Tiles and Ceramics in the Sadberk Hanım Museum and Ömer M. Koç Collections
Hülya Bilgi
33
Ateşin Oyunu - Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Koleksiyonlarından İznik Çini ve Seramikleri Ateşin Oyunu - Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Koleksiyonlarından İznik Çini ve Seramikleri
Hülya Bilgi
34
Tailors to the Court: M. Palma - D. Lena - P. Parma Tailors to the Court: M. Palma - D. Lena - P. Parma
Hülya Tezcan
35
Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi Yıllıklar Sâlnâmeler, Nevsâller ve Takvîmler Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi Yıllıklar Sâlnâmeler, Nevsâller ve Takvîmler
İsmail Bakar
36
İkinci Meşrutiyet’in İlanının 100. Yılı 100th Anniversary of the Restoration of the Constitution
Bahattin Öztuncay
37
Kilim Örnekleri - Josephine Powell Koleksiyonu Examples from Kilim - Josephine Powell Collection
Kimberly Hart
38
Giving Back The Colours - Josephine Powell Collection Giving Back The Colours - Josephine Powell Collection
Kimberly Hart
39
Eski Çağ’da İçki ve Sunu Kapları - Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu Ancient Drinking and Libation Vessels - Sadberk Hanım Museum Collection
Sinem Üstün Türkteki - Bilge Hürmüzlü
40
Çatma & Kemha - Osmanlı İpekli Dokumaları Çatma & Kemha - Ottoman Silk Textiles
Hülya Bilgi
41
Parıldayan Hatıralar - Sevgi Gönül Koleksiyonlarından Son Dönem Osmanlı İstanbuluna Ait Kilise Gümüşleri Parıldayan Hatıralar - Sevgi Gönül Koleksiyonlarından Son Dönem Osmanlı İstanbuluna Ait Kilise Gümüşleri
Brigitte Pitarakis - Christos Merantzas
42
A Treasured Memory - Ecclesiastical Silver From Late Ottoman Istanbul in the Sevgi Gönül Collection A Treasured Memory - Ecclesiastical Silver From Late Ottoman Istanbul in the Sevgi Gönül Collection
Brigitte Pitarakis - Christos Merantzas
43
Reunited After Centuries - Works of Art Restored to Turkey by the Sadberk Hanım Museum Reunited After Centuries - Works of Art Restored to Turkey by the Sadberk Hanım Museum
Hülya Bilgi
44
Hâtıra-i Uhuvvet - Portre Fotoğrafların Cazibesi: 1846-1950 Hâtıra-i Uhuvvet - Portre Fotoğrafların Cazibesi: 1846-1950
Bahattin Öztuncay
45
Palmet V - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı Palmet V - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı
46
Gönülden Bir Tutku Sevgi Gönül Hat Koleksiyonu A Heartfelt Passion The Sevgi Gönül Calligraphy Collection
Hülya Bilgi
47
Sadberk Hanım Müzesi Antik Sikkeler Kataloğu Catalogue of the Ancient Coins in the Sadberk Hanım Museum
Oğuz Tekin
48
Palmet IV - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı Palmet IV - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı
49
Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi Hüseyin Kocabaş Yazmaları Kataloğu Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi Hüseyin Kocabaş Yazmaları Kataloğu
İsmail Bakar
50
Vasilaki Kargopulo - Hazret-i Padişahı Vasilaki Kargopulo - Hazret-i Padişahı
Bahattin Öztuncay
51
Sadberk Hanım Müzesi Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar Sadberk Hanım Museum Moldmade Bowls and Related Wares
Tanju Anlağan
52
Palmet III - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı Palmet III - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı
53
Sivas Definesi - VI. Mithradates Dönemi Pontos ve Paphlagonia Kentlerinin Bronz Sikkeleri The Sivas Hoard – Bronze Coins of Pontos and Paphlagonia from the Reign of Mithradates VI
Oğuz Tekin
54
Sadberk Hanım Müzesi’nde Bulunan Çivi Yazılı Tabletler Cuneiform Texts in the Sadberk Hanım Museum
Veysel Donbaz
55
Palmet II - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı Palmet II - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı
56
Palmet I - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı Palmet I - Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı
57
Sadberk Hanım Müzesi Kataloğu Sadberk Hanım Müzesi Kataloğu
58
Sadberk Hanım Museum Catalogue Sadberk Hanım Museum Catalogue
59
Çin Seramikleri Çin Seramikleri
John Carswell
60
Chinese Ceramics in the Sadberk Hanım Museum Chinese Ceramics in the Sadberk Hanım Museum
John Carswell
61
Turkish Tiles and Ceramics Turkish Tiles and Ceramics
Ara Altun - John Carswell - Gönül Öney
62
Türk Çini ve Seramikleri Türk Çini ve Seramikleri
Ara Altun - John Carswell - Gönül Öney
63
Protohistorik Çağ Silahları Weapons of the Protohistoric Age
Çetin Anlağan - Önder Bilgi
64
Osmanlı Kıyafetleri - Fenerci Mehmed Albümü Ottoman Costume Book - Fenerci Mehmed
İlhami Turan

MAĞAZA
SHOP

 • Cüzdan Purse
 • Çanta Bag
 • İpek Eşarp Silk Scarf
 • Kupa Mug
 • Sabun Kesesi ve
  Makyaj Çantası
  Soap Sachet and
  Make Up Bag
 • Seramik Ceramic Objects
 • Şemsiye Umbrella
 • Takı Jewellery