VEHBİ KOÇ VAKFI SADBERK HANIM MÜZESİ KOLEKSİYON SERGİLER
YAYINLAR BASIN ODASI ZİYARET İLETİŞİM
 

    SERGİLER
   
Geçmiş Sergiler
Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan
CEVHER Sadberk Hanim Müzesi Koleksyonundan Mineli ve Murassa Eserler Sergisi
Hanedan ve Kamera Osmanlı Sarayından Portreler
Kadim Çağlardan İzler
El Emeği Göz Nuru
Kilden Suretler
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Kadın Giysileri
Ateşin Oyunu
Sarayın Terzisi: M. Palma – D. Lena – P. Parma
İkinci Meşrutiyet’in İlanının 100. Yılı
Eski Çağda İçki ve Sunu Kapları
Çatma ve Kemha
Kırım Savaşı’nın 150. Yılı
Tarih Öncesi İnsan Resimleri
Parıldayan Hatıralar
Asırlar Sonra Bir Arada
Gönülden Bir Tutku

Güncel Sergiler
Gelecek Sergiler
 

   Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Kadın Giysileri

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’nin kuruluşunun 30. yıldönümü münasebetiyle 7 Mayıs – 28 Aralık 2010 tarihleri arasında müzede “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Kadın Giysileri” isimli sergi ziyarete açık olacaktır. Sergide, müze koleksiyonundan seçilen 18. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar olan dönemde hazırlanmış 81 kadın kıyafeti ve 13 çift ayakkabı yer almaktadır.

Sergide üçetek entari, iki etek entari, bindallı entari, şalvar-cepken, “pirpiri” adı verilen Balkan kaftanları ve Avrupa modasına uygun etek bluz biçiminde veya geleneksel gelin kıyafetlerinden oluşan seçme eserlerle 18. yüzyıldan, 20. yüzyıl başına kadar Osmanlı kadınının ev içinde giydiği kıyafetlerin tanıtılması amaçlanmıştır. Ana hatlarıyla Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’da ve buradan imparatorluğun diğer kentlerine yayılan etkilerle geleneksel giyim kuşamdan batılı kadının giyim tarzına dönüşüm gerçekleşene kadar olan süreç vurgulanmaktadır. Sergilemede Osmanlı döneminde hazırlanmış olan kıyafet albümleri de yer almaktadır.

Vehbi Koç’un eşi Sadberk Koç geleneklerine oldukça bağlı, güzel sanatlar ve eski eserlere meraklı bir hanımdır. Gençlik yıllarından itibaren titizlikle topladığı el işlemelerini, kıyafetleri ve diğer Türk el sanatı eserlerini zamanla büyük bir koleksiyon haline dönüştürmüştür. Özellikle tekstil türünden eserlere ayrı bir önem vermiş, kıyafet ve işlemelere gerekli olan bakımı büyük bir özenle yerine getirmiş, günümüze kadar oldukça iyi durumda gelmelerini sağlamıştır. Sadberk Koç’un eski eserlere karşı olan bu ilgisi, ileride müze yönetiminden sorumlu olan kızı Sevgi Gönül tarafından da devam etmiştir; annesinin koleksiyonunu zenginleştirip eserlerin sağlıklı olarak gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük çaba sarfetmiştir. Sevgi Gönül’ün vefatından sonra artan bir ilgi ve özenle müze yönetimi koleksiyonu geliştirmeyi sürdürmektedir.

Türkiyedeki en önemli Osmanlı kadın kıyafetleri koleksiyonlarından birini bünyesinde muhafaza eden ve gün geçtikçe geliştiren Sadberk Hanım Müzesi, bu alanda Türk halkının, yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Nüvesini Sadberk Koç’un koleksiyonunun oluşturduğu yaklaşık binikiyüz parçadan oluşan bu kıyafet koleksiyonu, Osmanlı Dönemi giyim kuşamının 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki örnekleri kapsamaktadır.

 

 

 
GİZLİLİK POLİTİKASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TASARIM : DEMİRBAĞ